ZDALNY REKRUTER IT

Pracuj kiedy i gdzie chcesz,

zarabiaj za każdego zatrudnionego Kandydata.


POSZUKIWANY / POSZUKIWANA:

APLIKUJ

Kogo szukamy?

REKRUTERÓW i Researcherów

Którzy mają trochę wolnego czasu, znają się

na rekrutacji Specjakistów IT i chcą zarabiać więcej, lub myślą o rozpoczęciu pracy"na swoim".

FreelanCerów

Z doświadczeniem w tym modelu pracy
i bazą Kandydatów IT, którzy potrafią docierać

do tej grupy docelowej z ofertami pracy.


Dlaczego warto?

PRACUJESZ GDZIE I KIEDY CHCESZ

Brak targetów, deadlinów i innych mierników efektywności.

PRojekty od topowych klientów

Nie musisz zajmować się sprzedażą- zrobimy to za Ciebie.

Rekomendujesz nam kandydatów

FILTTR zajmuje się całą resztą - spotkaniami, profilami, komunikacją z Klientem.

Dodatkowe Narzędzia dla Aktywnych

Jeśli jesteś aktywny w naszej społeczności otrzymujesz od nas dodatkowe narzędzia do pracy jak Linkedin- recruiter lite


Jeśli przedstawisz nam kandydata który zostanie zatrudniony u naszych klientów otrzymujesz za niego od 2000 zł do 5000zł wynagordzenia.

Ile Zarobisz ?

Succes FEE

ZaRABIAJ zA sPOTKANIA

Pracując z naszymi klientami możesz otrzymać wynagrodzenie już za odbyte spotkania kandydatów u klienta.

Twoje wynagrodzenie może wynieść nawet ponad 1500 zł miesięcznie dodatkowo opłata za spotkania nie wyklucza success fee!

  • Szkolenia z Candidate Experience
  • Warsztaty o technologii i rekrutacji Specjalistów IT
  • Szkolenia z zakresu komunikacji i budowania własnej marki Rekrutera
  • Wprowadzimy Cię w nasze procedury i systemy pracy

Nasze wsparcie
Wybierz...

Administratorem danych jest Asistera Poland sp z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-695) przy ul. Nowogrodzkiej 50/515 Z administratorem danych można się skontaktować poprzez adres email iod@filttr.pl lub pisemnie na adres siedziby administratora. Twoje dane osobowe będą przetwarzane: a) w celu wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, związanych z procesem zatrudnienia, w tym przede wszystkim Kodeksu pracy – podstawą prawną przetwarzania jest obowiązek prawny ciążący na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych nr 2016/679 (Rozporządzenie 2016/679) w związku z przepisami Kodeksu pracy) b) w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji w zakresie danych niewymaganych przepisami prawa – podstawą prawną przetwarzania jest zgoda (art. 6 ust. 1 lit a Rozporządzenia 2016/679) c) dla celów prowadzenia przyszłych procesów rekrutacyjnych, w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych w tym celu – podstawą prawną przetwarzania jest zgoda (art. 6 ust. 1 lit a Rozporządzenia 2016/679) Pani / Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora: dostawcom usług i infrastruktury IT. Dane będą przetwarzane do momentu wycofania przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie danych osobowych lub upłynięcia okresu 6 miesięcy od momentu złożenia aplikacji. Okres przechowywania danych osobowych może zostać każdorazowo przedłużony o okres przedawnienia roszczeń, jeżeli przetwarzanie danych osobowych będzie niezbędne dla dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez Administratora. Przysługuje Pani / Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania, ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania lub prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie poprzez podany kontakt do Administratora.

Aplikuj

FILTTR to pierwsza w Polsce aplikacjA, która wykorzystuje inteligentny algorytm łączący pracodawców i specjalistów IT.

W bazie Filttr jest Prawie 20 tysięcy kandydatów, do których można wysłać dopasowaną propozycję pracy 1 kliknięciem w minutę.

Dowiedz się O NAS więcej:

Lukasz.kaminski@filttr.pl

Masz pytania? - zadzwoń do nas

+48 570 435 279

Właścicielem FILTTR jest Asistera Poland sp. z o.o. Al. Jerozolimskie 96 00-807 Warszawa